Downhill Swim 24

Ainutlaatuinen liikunnallinen elämys Kuusamossa!

12 tai 24 km uintia

Avovesiuintitapahtuma, jossa edetään 24 kilometriä Oulankajoella. Osallistujat ilmoittautuvat ja etenevät tapahtumassa pareittain. 24 kilometrin matka sisältää lyhyitä siirtymiä, joissa liikutaan jalan.

Pitkä matka: 24 km
Lyhyt matka: 12 km

Osallistujamäärät

Pitkälle matkalle mukaan mahtuu 100 paria, lyhyelle matkalle mukaan mahtuu 50 paria.

Osallistumismaksut

Vuoden 2022 osallistumismaksut ovat:
• Pitkä matka 449 e/pari
• Lyhyt matka 349 e/pari

Tapahtuman aikataulu

Pe 22.7.2022

klo 17.00–21.00, tapahtumatoimisto auki, Scandic kokouskeskus

klo 20.00–21.00, tapahtumainfo, Scandic kokouskeskus, Ruka-Kitka saliLa 23.7.2022

klo 6.00–8.30, tapahtumatoimisto auki, Scandic

klo 7.00, kuljetus lähtöön 24 km matka

klo 8.30, kuljetus lähtöön 12 km matka

klo 8.00 ja 8.15, 24 km matkan startti

klo 10.00 ja 10.15, 12 km matkan startti

klo 10.30, kannustajakuljetus

klo 12.30, ensimmäiset osallistujat maalissa

klo 12.00–17.30, ruokailu, saunat, paljut maalissa

klo 14.30 alkaen kuljetukset maalialueelta Rukalle

klo 16.00, maali sulkeutuu

klo 21.00 alkaen palkintojenjako ja loppubileet

 

Tapahtumatoimisto sijaitsee Scandic Rukahovin tiloissa. Kuljetukset lähtevät Ruka Kumpare bussipysäkiltä, joka sijaitsee noin 100-150 m Scandic Rukahovilta.

Su 24.7.2022

Sunnuntai 24.7 on tapahtuman varapäivä, mikäli sääolosuhteet estävät tapahtuman järjestämisen edellisenä päivänä 23.7.

 

Lähtöryhmät:

Molemmilla matkoilla ensimmäisessä lähtöryhmässä lähtevät parit, jotka haluavat uida aikaa tai muita pareja vastaan, niin sanotusti kilpailullisessa hengessä. Lähtöryhmät valitaan numeroiden noutamisen yhteydessä ja ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Säännöt

§ 1. Osallistumiseen liittyvät vaatimukset
Osallistuaksesi Downhill Swim -tapahtumaan sinun tulee olla uimataitoinen ja täyttänyt 18 vuotta. Nuorempien osallistuminen tapahtumaan on mahdollista huoltajien kirjallisella suostumuksella ja tuomariston päätöksellä.

Jokaisella tapahtumaan osallistuvalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus.

Ilmoittautuminen on sitova.

Osallistumismaksuja ei palauteta. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan, voi osallistumisen siirtää seuraavalle vuodelle. Jos kilpailija ei halua siirtoa, osallistumismaksusta palautetaan 75 %.

Joukkueen jäsenen vaihtaminen toiseen edustajaan on sallittua.

Osallistujilla ei ole oikeutta myydä osallistumisoikeuttaan eteenpäin kolmansille osapuolille.

§ 2. Kilpailureitti
Kilpailureitti on selkeästi merkitty ja osallistujien tulee pysyä merkityllä reitillä. Jos osallistuja joutuu poistumaan reitiltä, on toisen joukkueen jäsenen huolehdittava siitä, että viimeinen turvavene ei pääse ohittamaan joukkuetta.

Kilpailureitillä on useita huoltopisteitä, jotka kaikki sijaitsevat kuivalla maalla. Pidemmällä matkalla on 4–5 pakollista tarkastuspistettä huoltojen yhteydessä. Lyhyemmällä matkalla pakollisia tarkastuspisteitä on 2–3. Kaikilla huoltopisteillä on ensiapuvalmius, samoin kaikissa huoltoveneissä. Kaikilla huoltopisteillä on juoma- ja ravintohuolto.

§ 3. Varusteet
Uimareiden pitää kantaa mukanaan kaikki varusteensa lähdöstä maaliin. Kaikki varusteet, mukaan lukien eväät ja vastaavat, tulee merkitä osallistujan nimellä tai joukkueen nimellä.

Jokaiselle parille pakolliset varusteet:
• Vähintään yksi ensiapupaineside vedenpitävässä pakkauksessa.
• Olosuhteisiin soveltuva märkäpuku sekä neopreenitossut /muut jalkoja suojaavat tossut tai kengät.
• Vedenlämpötilan ollessa alle 12 astetta, voi kilpailun tuomaristo määrätä käytettäväksi neopreenihuppua ja neopreenihanskoja.
• Yksi pilli jokaisella osallistujalla, 1 avaruushuopa/joukkue ja vähintään yksi toimiva matkapuhelin/pari.
• Parilla vähintään yksi kirkkaanvärinen uintipoiju, joka on kiinnitetty narulla uimariin.
• Osallistujien on käytettävä koko suorituksen ajan järjestäjältä saatua uimahattua. Uimahatun alle saa pukea toisen uimahatun/neopreenihupun tms.

§ 4. Ajanotto
Aikaa mitataan lähdöstä maaliviivalle, joukkueen pitää ohittaa kaikki tarkastuspisteet ja maaliviiva yhdessä.

Reitillä on useita tarkastuspisteitä, jotka joukkueen pitää ohittaa enimmäisajan kuluessa voidakseen jatkaa tapahtumassa. Tiedot enimmäisajoista annetaan viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä.

§ 5. Osallistujien vastuut
Osallistujien tulee kunnioittaa kaikkia muita osallistujia, luontoa, tapahtumaorganisaatiota, katsojia ja tapahtuma-alueella liikkuvia ja asuvia ihmisiä. Kaikilta osallistujilta vaaditaan näihin sääntöihin ja ohjeisiin tutustumista ja niiden noudattamista. Osallistujilla on velvollisuus auttaa hätätilanteessa tai pyydettäessä muita kilpailijoita tai kilpailuorganisaatiota.

Osallistujat saavat harjoitella reitillä ja tutustua siihen ennen tapahtumaa, mutta heidän tulee kunnioittaa alueen asukkaita ja luontoa. Osallistujien tulee tiedostaa, että tapahtuma järjestetään kansallispuiston alueella ja alueella noudatetaan kansallispuiston järjestyssääntöä, rajoituksia ja määräyksiä.

Osallistuminen tapahtumaan tapahtuu omalla vastuulla, tapahtuman järjestäjä ei ota vastuuta tapahtuman aikana mahdollisesti tapahtuvista onnettomuuksista. Joukkueilla on velvollisuus auttaa muita joukkueita, joita on kohdannut loukkaantuminen tai jotka tarvitsevat ensiapua. Joukkueen, joka keskeyttää, tulee ilmoittaa siitä kilpailuorganisaatiolle mahdollisimman pian. Osallistujat eivät saa jättää roskia luontoon, säännön rikkominen johtaa hylkäykseen.

§ 6. Säännöt
Tapahtuman tuomaristoon kuuluu tapahtuman johtaja ja vähintään kaksi järjestävän organisaation jäsentä. Tuomaristo tekee päätökset reitin muutoksista, ajankohdan siirtämisestä ja sääntömuutoksista. Tuomariston tekemät päätökset ovat lopullisia.

Sääntöjen rikkomisesta seuraa välitön tapahtumasta hylkääminen. Vaikka tapahtumassa otetaan aikaa, on tapahtuman luonne enemmän elämyksellinen kuin kilpailullinen, joten hylkäämiseen liittyvät tilanteet voivat olla mm. roskaaminen ja luonnon turmeleminen

Avun vastaanottaminen tapahtumaorganisaation ulkopuolisilta tahoilta on kiellettyä muualla kuin virallisilla huoltopisteillä. Turvallisuuteen liittyvissä asioissa avun vastaanottaminen on sallittua.

§ 7. Turvallisuus
Tapahtuman järjestäjän tulee tehdä riskinarviointi ja suorittaa tarpeelliset toimet tapahtumaan liittyvien riskien minimoimiseksi, sekä kilpailijoiden että henkilökunnan osalta. Tapahtuman järjestäjä varmistaa, että paikalla on riittävä määrä turvallisuushenkilökuntaa ja riittävä määrä turvallisuusvarusteita. Joukkueen tulee pysyä yhdessä lähdöstä maaliin, eikä joukkueen jäsenten keskinäinen etäisyys missään vaiheessa tapahtumaa saa ylittää kymmentä metriä. Jos esim. toinen joukkueen jäsen joutuu yllättävään tilanteeseen, on toisen jäsenen varmistettava, ettei viimeinen huoltovene pääse ohittamaan joukkuetta. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus kieltää joukkuetta jatkamasta tapahtumassa, mikäli joukkue on tuomariston, ensiapuhenkilöstön tai muun organisaation jäsenten mielestä liian väsynyt tai fyysisesti sellaisessa kunnossa, että kilpailun jatkaminen aiheuttaisi tarpeettoman riskin. Jos joukkue joutuu keskeyttämään tapahtuman, on siitä ilmoitettava välittömästi lähimmälle organisaation jäsenelle.

Tapahtumapäivä on lauantai 23.7.2022. Järjestäjä voi sääolosuhteista johtuen muuttaa lähtöaikaa 24 h suuntaan tai toiseen, mikäli todetaan, että olosuhteet eivät mahdollista uinnin turvallista toteuttamista.

§ 8. Kuvaus, markkinointi ja mediaoikeudet
Osallistujat antavat kilpailun järjestäjälle oikeuden käyttää kilpailun aikana kuvattuja valokuvia ja videomateriaalia ilman korvausta markkinointi- ja mediamateriaaleissa sekä tapahtuman nettisivulla ja sosiaalisessa mediassa. Kaikki joukkueet valokuvataan ennen lähtöä ja maalissa turvallisuussyistä ja markkinointia varten.

§ 9. Sääntöjen hyväksyminen
Tapahtumaan osallistumalla jokainen joukkueen yksittäinen jäsen hyväksyy kilpailun säännöt kokonaisuudessaan.

§ 10. Kuvaoikeudet
Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeudet tapahtuman kaikkeen kuvamateriaaliin. Kuvamateriaalin luvaton kaupallinen käyttö johtaa oikeustoimiin. Osallistujat voivat käyttää tapahtumasta kuvattua materiaalia omissa henkilökohtaisissa sosiaalisen median kanavissaan vapaasti.