Downhill Swim 24

Ainutlaatuinen liikunnallinen elämys Kuusamossa!

Aurinko laskee Oulankajoella

Oulankajoki, Kuusamo, 17.7.2021

Avovesiuintitapahtuma, jossa edetään 24 kilometriä Oulankajoella. Osallistujat ilmoittautuvat ja etenevät tapahtumassa pareittain. 24 kilometrin matka sisältää n. 4 km matkan siirtymiä, joissa liikutaan jalan.

Pitkä matka: 24 km
Lyhyt matka: 12 km

Osallistujamäärät:

Pitkälle matkalle mukaan mahtuu 60 paria, lyhyelle matkalle mukaan mahtuu 20 paria

ILMOITTAUDU

Hinnat:

• Pitkä matka 449 e/pari
• Lyhyt matka 349 e/pari

Kesällä Oulankajoen kaunis luonto pääsee oikeuksiinsa

Alustava aikatauluPe 16.7.2021

Klo 18.00-21.00 Tapahtumatoimisto auki
Klo 20.00 Tapahtumainfo

La 17.7.2021

Klo 7.00-8.00 Tapahtumatoimisto auki
Klo 8.30 Kuljetus lähtöön 24 km matka
Klo 10.30 Kuljetus lähtöön 12 km matka
Klo 10.00 24 km matkan startti
Klo 12.00 12 km matkan startti
Klo 13.45 Ensimmäiset osallistujat maalissa
Klo 13.30-19.00 Ruokailu, saunat, paljut maalissa
Klo 15.30 alkaen kuljetukset maalialueelta Rukalle
Klo 18.00 Maali sulkeutuu
Klo 21.00 Palkintojenjako ja loppubileet

Su 18.7.2021

Tapahtuman varapäivä, mikäli sääolosuhteet estävät tapahtuman järjestämisen edellisenä päivänä.

Alamäkiuinnissa haastavimmat osuudet kuljetaan jalan joen vierranta pitkin.

Säännöt


§ 1. Osallistumiseen liittyvät vaatimukset
Osallistuaksesi Downhill Swim -tapahtumaan sinun tulee olla uimataitoinen ja täyttänyt 18 vuotta. Nuorempien osallistuminen tapahtumaan on mahdollista huoltajien kirjallisella suostumuksella ja tuomariston päätöksellä.

Jokaisella tapahtumaan osallistuvalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus.

Ilmoittautuminen on sitova.

Osallistumismaksuja ei palauteta. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan, voi osallistumisen siirtää seuraavalle vuodelle. Jos kilpailija ei halua siirtoa, osallistumismaksusta palautetaan 75 %.

Joukkueen jäsenen vaihtaminen toiseen edustajaan on sallittua.

Osallistujilla ei ole oikeutta myydä osallistumisoikeuttaan eteenpäin kolmansille osapuolille.

§ 2. Kilpailureitti
Kilpailureitti on selkeästi merkitty ja osallistujien tulee pysyä merkityllä reitillä. Jos osallistuja joutuu poistumaan reitiltä, on toisen joukkueen jäsenen huolehdittava siitä, että viimeinen turvavene ei pääse ohittamaan joukkuetta.

Kilpailureitillä on useita huoltopisteitä, jotka kaikki sijaitsevat kuivalla maalla. Pidemmällä matkalla on 4–5 pakollista tarkastuspistettä huoltojen yhteydessä. Lyhyemmällä matkalla pakollisia tarkastuspisteitä on 2–3. Kaikilla huoltopisteillä on ensiapuvalmius, samoin kaikissa huoltoveneissä. Kaikilla huoltopisteillä on juoma- ja ravintohuolto.

§ 3. Varusteet
Uimareiden pitää kantaa mukanaan kaikki varusteensa lähdöstä maaliin. Kaikki varusteet, mukaan lukien eväät ja vastaavat, tulee merkitä osallistujan nimellä tai joukkueen nimellä.

Jokaiselle parille pakolliset varusteet:
• Vähintään yksi ensiapupaineside vedenpitävässä pakkauksessa.
• Olosuhteisiin soveltuva märkäpuku sekä neopreenitossut /muut jalkoja suojaavat tossut tai kengät.
• Vedenlämpötilan ollessa alle 12 astetta, voi kilpailun tuomaristo määrätä käytettäväksi neopreenihuppua ja neopreenihanskoja.
• Yksi pilli jokaisella osallistujalla, 1 avaruushuopa/joukkue ja vähintään yksi toimiva matkapuhelin/pari.
• Parilla vähintään yksi kirkkaanvärinen uintipoiju, joka on kiinnitetty narulla uimariin.
• Osallistujien on käytettävä koko suorituksen ajan järjestäjältä saatua uimahattua. Uimahatun alle saa pukea toisen uimahatun/neopreenihupun tms.

§ 4. Ajanotto
Aikaa mitataan lähdöstä maaliviivalle, joukkueen pitää ohittaa kaikki tarkastuspisteet ja maaliviiva yhdessä.

Reitillä on useita tarkastuspisteitä, jotka joukkueen pitää ohittaa enimmäisajan kuluessa voidakseen jatkaa tapahtumassa. Tiedot enimmäisajoista annetaan viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä.

§ 5. Osallistujien vastuut
Osallistujien tulee kunnioittaa kaikkia muita osallistujia, luontoa, tapahtumaorganisaatiota, katsojia ja tapahtuma-alueella liikkuvia ja asuvia ihmisiä. Kaikilta osallistujilta vaaditaan näihin sääntöihin ja ohjeisiin tutustumista ja niiden noudattamista. Osallistujilla on velvollisuus auttaa hätätilanteessa tai pyydettäessä muita kilpailijoita tai kilpailuorganisaatiota.

Osallistujat saavat harjoitella reitillä ja tutustua siihen ennen tapahtumaa, mutta heidän tulee kunnioittaa alueen asukkaita ja luontoa. Osallistujien tulee tiedostaa, että tapahtuma järjestetään kansallispuiston alueella ja alueella noudatetaan kansallispuiston järjestyssääntöä, rajoituksia ja määräyksiä.

Osallistuminen tapahtumaan tapahtuu omalla vastuulla, tapahtuman järjestäjä ei ota vastuuta tapahtuman aikana mahdollisesti tapahtuvista onnettomuuksista. Joukkueilla on velvollisuus auttaa muita joukkueita, joita on kohdannut loukkaantuminen tai jotka tarvitsevat ensiapua. Joukkueen, joka keskeyttää, tulee ilmoittaa siitä kilpailuorganisaatiolle mahdollisimman pian. Osallistujat eivät saa jättää roskia luontoon, säännön rikkominen johtaa hylkäykseen.

§ 6. Säännöt
Tapahtuman tuomaristoon kuuluu tapahtuman johtaja ja vähintään kaksi järjestävän organisaation jäsentä. Tuomaristo tekee päätökset reitin muutoksista, ajankohdan siirtämisestä ja sääntömuutoksista. Tuomariston tekemät päätökset ovat lopullisia.

Sääntöjen rikkomisesta seuraa välitön tapahtumasta hylkääminen. Vaikka tapahtumassa otetaan aikaa, on tapahtuman luonne enemmän elämyksellinen kuin kilpailullinen, joten hylkäämiseen liittyvät tilanteet voivat olla mm. roskaaminen ja luonnon turmeleminen

Avun vastaanottaminen tapahtumaorganisaation ulkopuolisilta tahoilta on kiellettyä muualla kuin virallisilla huoltopisteillä. Turvallisuuteen liittyvissä asioissa avun vastaanottaminen on sallittua.

§ 7. Turvallisuus
Tapahtuman järjestäjän tulee tehdä riskinarviointi ja suorittaa tarpeelliset toimet tapahtumaan liittyvien riskien minimoimiseksi, sekä kilpailijoiden että henkilökunnan osalta. Tapahtuman järjestäjä varmistaa, että paikalla on riittävä määrä turvallisuushenkilökuntaa ja riittävä määrä turvallisuusvarusteita. Joukkueen tulee pysyä yhdessä lähdöstä maaliin, eikä joukkueen jäsenten keskinäinen etäisyys missään vaiheessa tapahtumaa saa ylittää kymmentä metriä. Jos esim. toinen joukkueen jäsen joutuu yllättävään tilanteeseen, on toisen jäsenen varmistettava, ettei viimeinen huoltovene pääse ohittamaan joukkuetta. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus kieltää joukkuetta jatkamasta tapahtumassa, mikäli joukkue on tuomariston, ensiapuhenkilöstön tai muun organisaation jäsenten mielestä liian väsynyt tai fyysisesti sellaisessa kunnossa, että kilpailun jatkaminen aiheuttaisi tarpeettoman riskin. Jos joukkue joutuu keskeyttämään tapahtuman, on siitä ilmoitettava välittömästi lähimmälle organisaation jäsenelle.

Tapahtumapäivä on lauantai 17.7.2021. Järjestäjä voi sääolosuhteista johtuen muuttaa lähtöaikaa 24 h suuntaan tai toiseen, mikäli todetaan, että olosuhteet eivät mahdollista uinnin turvallista toteuttamista.

§ 8. Kuvaus, markkinointi ja mediaoikeudet
Osallistujat antavat kilpailun järjestäjälle oikeuden käyttää kilpailun aikana kuvattuja valokuvia ja videomateriaalia ilman korvausta markkinointi- ja lehdistömateriaaleissa sekä tapahtuman nettisivulla ja sosiaalisessa mediassa. Kaikki joukkueet valokuvataan ennen lähtöä ja maalissa turvallisuussyistä ja markkinointia varten.

§ 9. Sääntöjen hyväksyminen
Tapahtumaan osallistumalla jokainen joukkueen yksittäinen jäsen hyväksyy kilpailun säännöt kokonaisuudessaan.

§ 10. Kuvaoikeudet
Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeudet tapahtuman kaikkeen kuvamateriaaliin. Kuvamateriaalin luvaton kaupallinen käyttö johtaa oikeustoimiin. Osallistujat voivat käyttää tapahtumasta kuvattua materiaalia omissa henkilökohtaisissa sosiaalisen median kanavissaan vapaasti.